Českí poslanci chcú zakázať kožušinové farmy. Skončiť by mali do roku 2019
V Česku možno bude platiť zákaz kožušinových fariem. Farmy by podľa poslaneckej predlohy, ktorú podporila v stredu v úvodnom kole Snemovňa, mali skončiť do roku 2019. Prevádzkovatelia by mohli žiadať kompenzácie od štátu, neboli by ale nárokové.
Novela zákona na ochranu zvierat proti týraniu prečkala hlasovanie o návrhu na zamietnutie už v prvom čítaní a teraz zamieri na posúdenie do poľnohospodárskeho výboru a do výboru pre životné prostredie. Budú na to mať tri mesiace namiesto obvyklých dvoch.

„Sme presvedčení, že komerčný chov divých šeliem v klietkach je v zásadnom rozpore so súčasnými poznatkami o potrebách týchto zvierat, a vzhľadom na zanedbateľnú význam tohto odvetvia pre ľudskú spoločnosť 21. storočia považujeme za vhodné chovy tohto typu zrušiť,“ píšu kritici fariem

liska

Poľnohospodársky výbor, ktorý plénum určilo ako hlavný, sa už vlani na jeseň zhodol na tom, že podmienky pre chovy kožušinových zvierat by sa meniť nemali. Poslanec Jiří Dolejš neuspel s návrhom, aby Snemovňa garančný výbor zmenila na výbor pre životné prostredie.

Debatu o predlohe poslanci absolvovali v úvodnom kole už v utorok, dnes sa hlasovalo. Predloha by zakázala „chov a usmrcovanie zvierat výlučne alebo primárne za účelom získania kožušín“. Netýkala by sa teda napríklad chovu králikov alebo nutrií.

Novelu podpísalo päť desiatok poslancov, teda štvrtina členov dolnej komory. Argumentujú tým, že podmienky na farmách, hoci spĺňajú štandardy, nezodpovedajú potrebám divokých zvierat, aj etickým dôvodom. Predloha má ale tiež veľa oponentov. Obávajú sa okrem iného toho, že by zákaz viedol k vzniku nelegálnych chovov mimo kontroly Štátnej veterinárnej správy.

V Česku je aktívnych podľa informácií zo Snemovne deväť fariem. Najčastejšie sa na kožušiny správajú norky a líšky. Ročne ich je spracované približne 20.000. Počet fariem sa dlhodobo znižuje.