„Najlepšie je, aby si mačka na otvorený priestor zvykala postupne, niektoré to dokonca odmietajú,“ hovorí veterinárka.

Ak je mačka zvykla na to byť len doma, najlepšie je nechať mačku, aby si na vonkajší priestor zvykala postupne. Ak je ochotná chodiť von, tak postupne predlžovať pobyt vonku. A nestresovať ju dlhú prechádzkou hneď prvýkrát.
Keď máte mačku na vodítku, tak máte istotu, že v prípade ľaknutie a paniky neutečie alebo si neublíži, čo by sa inak stať mohlo.
mača 2
Niektoré mačky zvyknuté len na pobyt v byte či v dome prechádzky vonku odmietajú, boja sa alebo sú fixované len na známe teritórium. Pobyt v neznámom prostredí ich stresuje a teda bude lepšie mačku na to nenútiť.
Keď máte mačku zvyknutú na voľný pohyb vonku, istota, že sa vráti bohužiaľ nie je. Kastrovaná mačka a kocúr majú menšiu snahu obchádzať veľké územia, takže kastráciou sa dá čiastočne túlanie obmedziť.