Analýza denníka The Independent je založená priamo na materiáloch z policajných databáz po celej Veľkej Británie, ktoré novinári získali podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Zo štatistík výrazne vybočujú práve oblasti, kde v referende prevažovali zástancovia brexitu. Nárast nenávistných útoku je tu výrazne vyšší ako celoštátny priemer, ktorý podľa National Police Chiefs ‘Council (NPCC) činí 57 percent.

Dobrým príkladom je grófstve Lincolnshire, ktoré sa v referende vyprofilovalo ako jedno z najviac euroskeptických v celej Británii. V miestnom meste Boston hlasovalo pre brexit 75 percent voličov. Podľa policajných štatistík v celom grófstve po referende vzrástol počet útokov proti prisťahovalcom o 191 percent. Zatiaľ čo v roku 2015 polícia zaznamenala v rovnakom týždni 22 prípadov, v ktorých hrala úlohu etnicita alebo vierovyznanie, tento rok ich bolo v týždni počas konania referenda 42 a týždeň po konaní potom dokonca 64.

Podobný vývoj zaznamenalo aj grófstvo Kent, kde hlasovalo pre brexit asi 60 percent Britov. Nárast počtu útokov proti imigrantom sa tu štrnásť dní po hlasovaní zastavil na 143 percentách. Derbyshire hlási nárast 121 percent.

Jedinú štatistickú odchýlku predstavuje Nottinghamshire, jedna z ďalších veľkých opôr kampane za odchod Británie z EÚ. Polícia tu zaznamenala iba jedenásťpercentný nárast útokov. Štatistiku však mohol ovplyvniť fakt, že v rovnakom týždni minulého roka tu strážcovia zákona registrovali neobvykle veľký počet podobných incidentov.