CHCETE NA POHOVORE USPIEŤ? PRIPRAVTE SA…

625

V predchádzajúcom vydaní Vám radili, kde nájsť vhodné pracovné ponuky či ako napísať životopis a motivačný list tak, aby zaujal, a zároveň mal  čo najreálnejšiu výpovednú hodnotu o Vašich pracovných skúsenostiach, vedomostiach a iných znalostiach. Zároveň bolo okrajovo poukázané na to, ako upútať na pohovore Vášho potenciálneho zamestnávateľa.  Je však oveľa viac faktorov, ktoré môžete na osobnom stretnutí, ako v personálnej agentúre, tak aj priamo vo firme, ovplyvniť s výsledkom vo Váš prospech.

Viem, čo chcem?

Moja priateľka sa cítila neisto najmä preto, že sama nemá ujasnené, čomu by sa chcela v profesionálnom živote venovať. Vyskúšať viac oblastí, alebo sa uberať len jedným smerom? Ako však zistiť, ktorá je pre nás tá NAJ, keď nevyskúšame viac? Dovolím si tvrdiť, že podobné otázky sa snaží v sebe zodpovedať nejeden absolvent (a tiež nejeden snaživý študent). Predtým, ako sa rozhodnete reagovať na inzerát ponúkajúci zamestnanie, je preto dôležité ujasniť si v sebe samom, v ktorej oblasti by ste chceli v budúcnosti pôsobiť, čo Vás baví a zaujíma. Prirodzený záujem človeka o odbor, v ktorom je zamestnaný, je totiž praxou potvrdený ako relevantný motivačný prvok. Zamestnanci, ktorí vykonávajú náplň práce im blízku, náplň, v ktorej vidia sebarealizáciu a ktorá ich vnútorne napĺňa, majú vyššiu motiváciu, a s tým veľmi úzko spojené aj lepšie výkony. (Motivačné faktory sú samozrejme rozdielne podľa individuálnych potrieb a postojov konkrétnych osobností – u niekoho je to plat, u iného možnosť postupu, miera sebarealizácie, možnosti cestovania a pod.) Na osobu, ktorá Váš životopis posudzuje, môže pôsobiť mätúco, ak v ňom bude uvedené, že ste pracovali raz s financiami, raz v potravinárstve a raz v stavebníctve. Ak sa však budete uberať jedným smerom, povie to o Vás (okrem iného), že viete, čo chcete. Preto pri výbere budúceho zamestnania zvážte všetky svoje schopnosti a možnosti a skúste sa vyhnúť ledabolému za-  sielaniu žiadostí o zamestnanie. 

Otázky naše každodenné

Mnohí odborníci z oblasti ľudských zdrojov sa zhodujú, že ak je kandidát na základe zaslaného CV pozvaný na osobné stretnutie, ide o prvý úspech a v podstate o postup do ďalšieho kola. Znamená to, že kompetentnú osobu ste zaujali svojimi vedomosťami a skúsenosťami, Váš životopis si vybrala z kvanta iných a rada by si doplnila informácie o Vás na osobnom stretnutí. Sama prikladám prvotnej selekcii životopisov zo všetkých dostupných veľký význam – už v prvej fáze vyberáme len to naj. Berte teda pozvanie na pohovor v tom pozitívnom zmysle a v žiadnom prípade neprepadajte neistote. Ak sa na stretnutie dopredu pripravíte, nezaskočia Vás bežné otázky kladené uchádzačom o zamestnanie. Firmy sa s obľubou pýtajú na informácie, ktoré o nich máte a mapujú tak, či ste si naštudovali oblasť ich pôsobenia, profil, históriu či systém práce. Medzi najčastejšie otázky patria tie o Vašich doterajších skúsenostiach, jazykových znalostiach, o dôvodoch ukončenia pracovného pomeru či odborné otázky vyplývajúce z náplni Vašej práce. Medzi náročnejšie otázky patria tie, kde sa od Vás vyžaduje, aby ste hodnotili samého seba, napr. „Čím by ste boli prínosom pre našu spoločnosť?“. Ak by ste však mali pocit, že sa Vás pýtajú na konkrétnosti súkromného charakteru (či ste vydatá/ženatý; či máte deti, či ste fajčiar), môžete odpovedať veľmi diplomaticky: „Nemyslím si, že daná okolnosť ovplyvňuje môj postoj k práci či výkon.“ Ak si nie ste istý vo vyjadrovaní a vystupovaní, nebojte sa pripraviť si jednotlivé odpovede, prípadne si ich precvičte doma nahlas. 

Každá spoločnosť využíva iné postupy výberu budúcich zamestnancov. Najfrekventovanejší je u nás ešte stále osobný pohovor, ale mnohé spoločnosti využívajú aj rôzne druhy psychologických testov –  inteligenčné testy, testy schopností, osobnostné dotazníky, assessment centrá a pod. Ak sa chcete na pohovor dostatočne pripraviť, nič Vám nebráni informovať sa o tom, koľko času bude približne stretnutie trvať a z čoho bude pozostávať. Spoločnosti budú tiež často chcieť overiť Vaše jazykové znalosti, či už formou písomných testov alebo krátkou konverzáciou. 

Pravda nadovšetko

Možno sa Vám to bude zdať neobjektívne, ale mnohé spoločnosti si svojich zamestnancov vyberajú v pomerne veľkej miere aj na základe toho, ako sa im dotyčná osobnosť hodí do pracovného tímu. Kandidáta preto posudzujú z vekového či osobnostného hľadiska, z hľadiska povahových charakteristík a často vnímajú osobu veľmi komplexne. Na stretnutí s kompetentnými osobami sa preto nesnažte stavať do role, ktorá Vám nie je blízka. Zamestnanie možno získate, ale pravda môže vyjsť najavo skôr, ako sa v novom prostredí aklimatizujete. Nehovoriac o tom, že dobrý personálny konzultant Vás veľmi rýchlo odhalí už na prvý pohľad a šance na úspech v tomto výberovom konaní Vám zmiznú pred očami. Na pohovore rozprávajte vždy k veci a odpovedajte zásadne na to, na čo sa Vás pýtajú. Nesnažte sa nič zatajovať ani klamať – mnohé spoločnosti využívajú systém odporúčaní a referencií, prostredníctvom ktorých si dokážu veľmi flexibilne a rýchlo overiť Vami poskytnuté informácie. Nepísaným pravidlom je tiež zásada zdržania sa akéhokoľvek ohovárania bývalého zamestnávateľa pred tým potenciálnym. Na osobu, ktorá s Vami bude viesť rozhovor, to môže zanechať dojem, že pri prípadnom odchode z ich spoločnosti budete postupovať podobne a tiež to nie je veľmi diplomatické. Ak teda máte negatívne skúsenosti, ktorým sa neviete vyhnúť, pokojne ich naznačte (ak sa pýtajú), ale emócie v tomto prípade nechajte bokom. Taktiež však nemusíte odpovedať na otázky, ktoré podľa Vás príliš zasahujú do interných obchodných záležitostí Vášho predchádzajúceho zamestnávateľa. Kladenie takých otázok Vám veľa napovie o neprofesionalite danej spoločnosti. Nebojte sa pripraviť si tiež otázky, ktoré Vás k danej pozícií a náplni práce zaujímajú. Na konci pohovoru zväčša dostanete priestor, kde si môžete doplniť pre Vás relevantné informácie a druhá strana zároveň uvidí Váš reálny záujem. 

Menej je niekedy viac…(a to nie je reč o dĺžke sukni)

K celkovému dojmu osobnosti patrí aj vystupovanie, gestikulácia, štýl rozprávania a oblečenie. Ja osobne síce úplne nesúhlasím so starou známou múdrosťou o šatoch, ktoré robia človeka, ale pri uchádzaní sa o zamestnanie vhodný výber oblečenia a doplnkov skutočne zaváži. Nedávno som mala stretnutie so slečnou, ktorá sa uchádzala o miesto asistentky. Na pohovor dorazila v letných minišatách, akoby sa práve vracala z kúpaliska (chýbali jej len plavky pod šatami a mokré vlasy). Napriek tomu, že leto bolo horúce, pozícia asistentky si vyžadovala viac pozornosti venovanej jej zovňajšku. 

Záleží samozrejme na tom, v akej oblasti spoločnosť pôsobí. Zatiaľ čo v mediálnej či umeleckej sfére sa nápaditosť a kreativita v oblečení priam vyžaduje, do banky sa v žiadnom prípade nevyberte v rifliach. Pri inštitúciách s konzervatívnejšou politikou a poslaním je potrebné sa ich profilu prispôsobiť aj zovňajškom. U žien je najlepšie zvoliť elegantný kostým, páni by mali vsadiť na oblek. V oboch prípadoch každopádne šetrite doplnkami (ja viem dámy, niekedy je ťažké nechať tie krásne nové visiace náušnice doma…) a pozor dávajte tiež na prehnane silné parfumy. Ak si príliš neveríte, existuje mnoho múdrych kníh, ktoré Vám poradia a pomôžu. 

Čo sa týka gestikulácie, mimiky a vyjadrovania, aj v tomto prípade platí, že menej je niekedy viac. Je pochopiteľné, že stres a tréma spraví svoje, ale verte mi – trasúce sa ruky nie sú zďaleka takou pohromou ako napríklad arogantný prístup. Často som sa v praxi stretla s tým, že uchádzač na pohovore vystupoval ako ten, od ktorého sa čaká pomoc a ja som v jeho očiach bola tá, ktorá jeho pomoc potrebuje. Nečudo, že táto osoba hľadala zamestnanie už pomerne dlho…

Mnohé veci naozaj neovplyvníte. Čím zodpovednejšie však k Vášmu zamestnaniu pristúpite od úplného začiatku, tým väčšia bude šanca uspieť. A my sme tu na to, aby sme Vám podali pomocnú ruku…

Krátky slovník pojmov

Motivácia – pojem odvodený od latinského „movare“, čo znamená hýbať sa, pohybovať sa. V súčasnosti ide o pojem veľmi často skloňovaný najmä v problematike ľudských zdrojov ako jeden z faktorov ovplyvňujúcich lojalitu zamestnanca a jeho celkový prístup k práci ako takej. V odbornej literatúre existuje mnoho definícií motivácie, podľa ktorých sa pod motiváciou človeka chápe: „súbor činiteľov predstavujúcich hnacie sily jeho činnosti, ktoré usmerňujú jeho konanie a prežívanie“.

Osobnostné dotazníky – testy, ktoré mapujú tie aspekty osobnosti, ktoré súvisia s výkonom človeka v zamestnaní. Väčšina z nich je koncipovaná tak, aby uchádzači hodnotili samých seba formou otázok (otvorených aj výberových). Pri takomto zisťovaní osobnostných charakteristík neexistujú žiadne správne alebo nesprávne odpovede – každá odpoveď je individuálna a jedinečná. Nedostatkom však môže byť to, že uchádzač sa pri zodpovedaní jednotlivých otázok bude snažiť odpovedať tak, ako si myslí, že je správne. Z tohto dôvodu by mali byť doplnkovým prostriedkom vo výberovom procese.

Assessment centrum – ide o metódu skupinového testovania, ktorú v našich podmienkach používajú zatiaľ prevažne väčšie spoločnosti. Niekoľko uchádzačov o zamestnanie je naraz hodnotených viacerými pozorovateľmi (ide o osoby z firmy, o psychológov…). Ide o časovo a psychicky pomerne náročný výber, v rámci ktorého sú jednotlivci testovaní rozmanitými metódami, ako sú napríklad testy inteligencie a koncentrácie, modelové situácie, testy rýchleho rozhodovania a schopnosti presadzovať vlastný názor v kolektíve.

Mgr. Marta Vitáriušová
personálny konzultant 
RecruitMan, s.r.o.