Dobový dokument odhaľuje mučiareň gestapa pod Eiffelovou vežou

4118

Na mieste, kde by to určite nikto nečakal, priamo v podzemí pod Eiffelovou vežou, malo za druhej svetovej vojny svoju mučiareň gestapo.

Francúzski vojaci ju našli a nález bol zachytený aj v dobovom týždenníku. Koly, ku ktorým boli pripútaní ľudia, ktorí tu boli mučení a následne zastrelení, rúška cez oči a rakvy pripravené pre mŕtvoly francúzskych partizánov a odbojárov. To všetko svetovej verejnosti sprostredkoval britský filmový archív British Pathé.

Gestapo založil v roku 1933 Hermann Göring, o rok neskôr prešlo pod Heiricha Himmlera, ktorého Hitler menoval veliteľom ríšskej polície. Gestapo bolo vždy známe svojimi brutálnymi postupmi. Bežné bolo mučenie, odopieranie spánku i jedlá, najrôznejšie fyzické i psychické trýznenia. Dovolené a doporučované bolo prakticky všetko, čo mohlo akýmkoľvek spôsobom dostať informácie z podozrivého.

Vo Francúzsku gestapu asistovala Milície française, teda miestna polícia. Tú založil vichistický režim v roku 1943. Jej hlavnou úlohou bolo potierať domáci odboj a partizánov. Tí považovali francúzsku milíciu za brutálnejšiu a nebezpečnejšiu ako samotné gestapo. Navyše poznali miestnu reáliu a hovorili francúzsky, takže nebolo možné ich len tak ľahko oklamať.