Hlava Panny Márie z Urakami prežila výbuch jadrovej bomby

2326

Keď 9. augusta vybuchla nad japonským mestom Nagasaki atómová bomba zvrhnutie z amerického bombardéra, bola zničená nielen veľká časť mesta, ale v troskách tiež skončila kresťanská katedrála Urakami. Avšak bombardovanie ako zázrakom prežila drevená hlava Panny Márie. Tá sa od tej doby stala pútnickým miestom a mementom tragédie pre budúce generácie.

Od 17. až do 19. storočia bolo v Japonsku kresťanstvo zakázané. Miestna malá komunita kresťanov bola vystavená všemožným útlakom a musela praktizovať svoje náboženstvo tajne. Keď bol potom zákaz v 19. storočí zrušený, kresťania v Nagasaki z vďačnosti postavili katedrálu Urakami. Bola postavená na mieste, kde sa v predchádzajúcom období konali ponižujúce výsluchy kresťanov. Chrám bola najväčšia kresťanská stavba vo východnej Ázii.Druhá svetová vojna však tento unikátny kostol premenila v ruiny. Keď vybuchla atómová bomba, vnútri chrámu sa zrovna nachádzalo 30 veriacich a dvaja kňazi. Všetci okamžite zahynuli. Bola to ohromná strata pre miestnu kresťanskú komunitu. Jedným z mála objektov, ktorý skazu prežil, bola hlava drevené sochy Panny Márie.