Hrôzy holokaustu sa odrážajú v DNA potomkov

338

Vedci z nemocnice Mount Sinai v New Yorku vykonali výskum na 32 Židoch, ktorí prešli koncentračnými tábormi. Tvrdia, že toto trauma bolo vtlačené do ich DNA a prenáša sa na ich potomkov.

Medza ľuďmi, ktoré vedci skúmali, zaznamenali zvýšený sklon k najrôznejším duševným poruchám a stresu. Miera výskytu je oveľa vyššia ako u Židov, ktorí v čase holokaustu žili v USA alebo iných častiach sveta. Rachel Yahud, ktorá projekt vedie, tvrdí, že vedci zhromaždili dostatok dôkazov, aby mohli vyhlásiť, že takéto extrémne trauma sa prenáša geneticky z generácie na generáciu. Aj potomkovia týchto ľudí si tak vo svojej genetickej výbave ponesú prenesene hrôzy koncentračných táborov.

Muž opisuje kanibalizmus v koncentračnom tábore, ktorý sám zažil

„Genetické zmeny ich detí možno prisúdiť iba prežitému holokaustu ich rodičov. Ak je tu prenesený efekt traumy, prejaví sa v génoch súvisiacich s vyvolávaním stresu a s celkovým vyrovnávaním sa s okolitým svetom,“ tvrdí Yahud. Jej konštatovanie možno podľa nej uplatniť aj na ďalšie prvky v živote ľudí, ako je fajčenie alebo pitie alkoholu. Na druhú stranu hypotéza o prenose týchto vecí pomocou DNA nie je vo vedeckej komunite prijímaná ako pravdivá. Je pravda, že sa môže napríklad fajčenie rodičov prejaviť na zdravotnom stave potomkov, ale o zápise do DNA mnoho odborníkov pochybuje. Yehuda však tvrdí, že práve jej výskum ľudí, ktorí prešli holokaustom, potvrdzuje, že do našich génov sa toho zapisuje oveľa viac, než sme si doteraz mysleli.