Jedenásťročné dievča spoznáva farby podľa vône a text prečíta so zaviazanými očami

1288

Deepti Regmi, jedenásťročné dievča z Nepálu, má zvláštnu schopnosť – so zaviazanými očami dokáže spoznať farby po čuchu. Jednoduchým hmatom tiež prečíta vytlačený text v novinách alebo vety zapísané perom do zošita.

Tieto schopnosti sa u nej spontánne rozvinuli zhruba pred rokom, a hoci ich dievča pripisuje Bohu, pravdepodobne sa jedná o zvláštny druh vnímania, známy ako synestézia, pri ktorom dochádza k prepojenosti zmyslov.

Bežný ľudia jednotlivé kvality svojho vnímania ostro odlišujú, tvar vnímajú ako tvar, chuť ako chuť a farbu niečoho ako farbu. Synestetik má niektoré kvality vnemov neoddeliteľne spojené.

Synestézia predstavuje spôsob vnímania, kedy určitý vnem vyvoláva vnem iný, ktorý nie je reálne prítomný (napríklad číslica alebo písmeno vyvoláva dojem určitej farby, určité slovo vyvoláva dojem chute, zvuk vyvoláva pocit dotyku a pod.). V praxi to môže znamenať, že synestetikove dni v týždni sú pevne prepojené s určitými farbami, že farebne počuje hudbu, alebo že mu slová chutia určitou chuťou či vonia konkrétne  vôní.