Vedúci spoločnosti pri použití notebooku svojho zamestnanca narazil na pornografický obsah, a tak mu dal výpoveď. Pracovníkovi ani nepomohlo to, že sa aktivite údajne venoval mimo pracovnú dobu.

Zamestnávateľ nemá v pracovnej zmluve alebo pravidlách používania firemného majetku špecifikované, na aké účely môže byť notebook využívaný. Nikde nebolo písomne uvedené, že by užívateľ firemného notebooku nesmel sťahovať filmy pre dospelých. Práve týmto bývalý manažér argumentoval na súde, čím súdny spor vyhral. Austrálska spoločnosť je teraz povinná vyplatiť bývalému pracovníkovi finančnú kompenzáciu vo výške 10-tisíc austrálskych dolárov.