Halucinogénne huby známe ako lysohlávky sú podľa najnovšieho prieskumu najbezpečnejšou drogou. Je však potrebné zdôrazniť, že nejde o žiadnu vedeckú štúdiu. Dáta boli čerpané z Globálneho drogového dotazníka pre rok 2017.

Dotazník je trochu sporný, pretože ho realizuje londýnska výskumná spoločnosť GDS, ktorá si kladie za cieľ urobiť drogy bezpečnejšie. Z ich dát vyplýva, že z viac ako 12 000 ľudí, ktorí užili psychedelické huby s obsahom psylocibinu, iba 0.2 percenta musela vyhľadať lekársku pomoc. To je päťkrát menej, než koľko bolo prípadov u LSD alebo kokaínu. U LSD mohli byť problémy spôsobené najmä tým, že málo skúsení užívatelia nevedeli, koľko drogy si vlastne majú vziať. A pochopiteľne to v niektorých prípadoch prehnali. „Čarovné huby sú jednou z najbezpečnejších drog sveta. Prípady úmrtia sú takmer neznáme. Oveľa väčšie riziko hrozí z konzumácií bežných húb,“ píše sa v záverečnej správe. Skrátka skôr sa otrávite zo zle identifikovanej „jedlej“ huby ako z lysohlávky.Avšak aj s lysohlávkami sa človek musí mať na pozore. Najmä by ich nemal kombinovať s alkoholom alebo inými drogami. Potom už hrozí riziko neblahých následkov, zlých psychických stavov a ďalších problémov. Skrátka ako sa hovorí, všetkého veľa škodí. Rozhodne nechceme, aby tento článok vyznel ako nejaké odporúčanie, navyše ide skutočne len o dáta z dotazníka. Ak budete zbierať a konzumovať akékoľvek huby, dávajte si vždy pozor.