Odštartujte svoju kariéru

1303

 

KDE A AKO SI HĽADAŤ ZAMESTNANIE

1. Prezerajte internet

Špeciálne internetové stránky umožňujú vyhľadávanie ponúk od jednotlivých zamestnávateľov a záujemcovia o prácu si tu môžu tiež uložiť svoje vlastné ponuky vrátane životopisu a iných údajov – kontaktovanie medzi zamestnávateľom a zamestnancom je teda možné obojstranne. Ponuky sa aktualizujú aj niekoľkokrát za deň. Najnavštevovanejším portálom v súčasnosti je www.profesia.sk 

Okrem toho jednotlivé spoločnosti samy na svojich internetových stránkach zverejňujú ponuky práce – kto hľadá zamestnanie napríklad v oblasti bankovníctva či poisťovníctva, má na výber na stránkach jednotlivých bánk a poisťovní, veľké spoločnosti majú na internete častokrát už v základnom menu rubriku o možnostiach kariéry vo firme.

 

2. Navštívte personálnu agentúru

Zaradenie do databázy personálnej agentúry zvyšuje šance nájsť si vhodné pracovné uplatnenie – vaša ponuka je tu k dispozícii pre viacerých zamestnávateľov. Niektoré personálne agentúry sa úzko špecializujú, napríklad na výber zamestnancov pre určité odvetvia, alebo na výber pracovníkov na určité pracovné pozície. Personálna agentúra by mala vedieť uchádzača o prácu informovať o výsledku a vedieť ho prípadne nasmerovať na pracovnú pozíciu preňho vhodnejšiu, dobrá personálna agentúra vie záujemcu taktiež vopred pripraviť na pohovor so zamestnávateľom.

Dnes si väčšina zamestnávateľov  väčších spoločností hľadá zamestnancov aj práve prostredníctvom personálnych agentúr. Zamestnávateľ osloví agentúru s tým, že potrebuje nájsť zamestnanca – zadá podmienky, ktoré má spĺňať a personálna agentúra zverejní ponuku. Prichádzajú životopisy a z nich aj z predchádzajúcej databázy urobí personálna spoločnosť prvý výber. Týchto záujemcov si pozve na osobné stretnutie a z nich vyberie tých, ktorých predstaví zamestnávateľovi – svojmu klientovi.

 

3. Navštívte veľtrhy pracovných príležitostí

Práve pre študentov a čerstvých absolventov sa každoročne organizujú viaceré veľtrhy pracovných príležitostí, ktoré sú ideálnym miestom na získanie prehľadu o trhu práce, nadviazanie prvého kontaktu s mnohými potenciálnymi zamestnávateľmi ako aj personálnymi agentúrami. Najväčší veľtrh – Národné Dni Kariéry (www.ndk.sk) sa pravidelne koná v marci a organizuje ho študentmi riadená organizácia AIESEC.

 

4. Sledujte dennú a regionálnu tlač

Noviny prinášajú čerstvé ponuky pracovného uplatnenia, často bývajú špeciálne cielené na určitú skupinu záujemcov podľa charakteru a zamerania periodika.

 

AKO NAPÍSAŤ ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÝ LIST

Prvý  krok v hľadaní zamestnania je dobre napísaný štruktúrovaný životopis. Rovnako dôležitou súčasťou prezentácie vlasnej osoby je aj motivačný list. Na základe týchto dokumentov sa potenciálny zamestnávateľ rozhoduje, či si kandidáta pozve na osobný pohovor alebo nie. Ak áno, kandidát získa veľkú príležitosť na  prezentáciu svojich odborných znalostí a osobných vlastností, ktoré v značnej  miere ovplyvnia ďalší postup v získaní zamestnania.

Štruktúrovaný životopis je  stručný, prehľadný, heslovito písaný text, obsahujúci jasné informácie, ktoré potenciálneho zamestnávateľa najviac zaujímajú. Uvádzajte vždy iba pravdivé informácie a len vaše osobné údaje. Európska komisia zverejnila návrh spoločnej formy životopisu. Návrh je iba vo forme odporúčania, mal by sa využívať na báze dobrovoľnosti. Snahou Európskej komisie bolo uľahčiť postup pri uchádzaní sa o zamestnanie občanom EÚ. Na portáli http://europass.cedefop.eu.int si môžete stiahnuť vzor Európskeho životopisu vo všetkých jazykoch členských štátov EÚ. 

Životopis by mal byť stručný. Vo väčšine prípadov stačia na to, aby ste sa predstavili, dve strany. Ak sú vaše pracovné skúsenosti obmedzené, zamerajte sa na pracovné miesta počas štúdia – napr. študentské praxe. Prispôsobte svoj životopis tak, aby bol orientovaný na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate. Zvýraznite perspektívnemu zamestnávateľovi svoje potenciálne výhody a silné stránky. 

Neoddeliteľnou súčasťou životopisu je motivačný list. Mal by mať jednostránkový text a byť adresovaný konkrétnej osobe. Sprievodný list spravidla obsahuje:

· v akej oblasti chcete pracovať, resp. o ktorú pozíciu máte záujem 

· zdroj, z ktorého ste sa o danej pozícii dozvedeli 

· dôvod, prečo sa o danú funkciu uchádzate 

· prečo ste práve Vy ten najvhodnejší kandidát 

 

AKO ZAUJAŤ NA PRACOVNOM POHOVORE

Ak ste úspešne prešli prvým kolom – výberom na základe životopisu – spoločnosť vás pozve na vstupný pohovor. Jeho cieľom je nájsť primeranosť dvoch subjektov – uchádzača a podniku. Jeho konečný výsledok  závisí len na vašej schopnosti  presvedčiť osobu, ktorá pohovor vedie, že vy ste pre danú situáciu vhodný muž alebo žena. Myslite na to, aký dôležitý je prvý dojem, ktorým zapôsobíte na zamestnanca firmy, s ktorým sa budete zhovárať. Zamyslite sa nad svojou gestikuláciou, vyjadrovaním aj mimikou, oblečte sa pozorne a nie príliš nápadne. Večer pred pohovorom si doma  pozorne preštudujte svoj životopis, ktorý ste do firmy poslali, a pokúste sa pripraviť sa na všetky otázky, ktoré by vám mohli v súvislosti s vaším životopisom položiť. Pri pohovore väčšinou príde aj k prevereniu vašich odborných znalostí – môžete dostať test z odborných otázok, ale aj osobnostný test. Myslite na to, že nájsť vhodného odborne fundovaného a osobnostne profilovaného kandidáta nie je vôbec ľahké. Nemali by ste sa preto určite cítiť v obrannom postavení, ale naopak rozmýšľať, ako budete svoje silné stránky prezentovať čo najprijateľnejšie, najpresvedčivejšie a najlepšie. 

 

Čo robiť, ak ste na pracovnom pohovore neuspeli

Ak sa nedozviete vo vopred stanovenom termíne o výsledku pohovoru, informujte sa sami. Nie je hanba zavolať do firmy alebo personálnej agentúry, ako dopadla vaša kandidatúra na spomenuté pracovné miesto. Ani neúspech vo výberovom konaní by nemal byť pre vás príčinou na to, aby ste prestali komunikovať s danou firmou alebo agentúrou. Pri vyrozumení o výsledku výberového konania by ste sa mali dozvedieť, prečo sa firma nerozhodla pre vás. Ak sa tak nestane, informujte sa o príčinách vášho neúspechu. Možno zistíte, že ste  v životopise nespomenuli niektoré zo svojich zdanlivo nepodstatných skúseností. Nabudúce nebudete opakovať  tú istú chybu, hlavne ak ide o vašu profesijnú budúcnosť. 

 

Krátky slovník pojmov

CV – Curriculum Vitae – profesný životopis = kľúčový dokument, ktorý zdôrazňuje hodnotu uchádzača pre potenciálneho zamestnávateľa

ML – motivačný, sprievodný list = list, ktorého cieľom je v krátkosti (max. na 1 strane) vysvetliť, prečo ste práve vy ten správny kandidát pre firmu

Pracovný portál = potrál, web stránka, na ktorej môžete získať prehľad o aktuálnych pracovných ponukách rôznych zamestnávateľov

Personálna agentúra = spoločnosť, ktorá sa zameriava na sprostredkovanie vhodných uchádzačov o pracovné miesto viacerým firmám – klientom.

Veľtrh práce = veľtrh, ktorého sa zúčastňujú viacerí zamestnávatelia disponujúci voľnými pracovnými miestami, ktorých cieľom je stretnúť a prezentovať sa pred potenciálnymi zamestnancami.

Marko Šarmír, Lucia Haászová

 

ZDIEĽAŤ
Ďalší článokAygo bez čapice
Avatar
Online Magazine pre všetkých.