Že sú nosorožce kvôli svojim rohom terčom pytliakov, ktorí takmer spôsobili ich vyhynutie, je smutná pravda. V národnom parku Kaziranga v Indii ale možno zašli v ochrane týchto zvierat príliš ďaleko. Zamestnanci parku majú zbrane a povolenie zabiť kohokoľvek, koho budú považovať za pytliaka – beztrestne.

V parku žije 2400 nosorožcov, čo je tretia najväčší populácia týchto zvierat na svete. Málo sa ale vie, že od roku 2015 bolo v tomto parku zastrelených 50 ľudí, čo je viac, než koľko za rovnakú dobu zabili pytliaci nosorožcov. Je to z dôvodu práva ochrancov zabíjať beztrestne pytliakmi. Kontrola týchto popráv však chýba a existujú pochybnosti, či neboli takto zabití aj nevinní ľudia. Situácia tak vzbudzuje mnohé etické otázky.

Cena nosorožieho rohu sa pohybuje okolo 6000 dolárov za 100g váhy, čo z rohoviny robí komoditu drahšiu než zlato. Je preto zrejmé, že pytliaci urobia čokoľvek, aby sa k rohom zvierat dostali. V Kaziranze však riskujú smrť, čo zjavne funguje a populácie nosorožcov sa darí udržať. Ak je však možnosť beztrestného strieľania pytliakov, či už reálnych alebo domnelých v poriadku, zostáva otázkou.