Prostitúcia a drogy vynášajú Holandsku rovnako ako predaj chleba

591

Prostitúcia a predaj drog prinášajú holandskej ekonomike ročne sumu 2,5 miliardy eur, čo predstavuje 0,4 percenta jej výkonu. Je to porovnateľné s čiastkou, ktorá sa v krajine za rok utratia za chlieb, a mierne prevyšuje holandskú spotrebu syrov.

Vyplýva to z dnešnej správy holandského štatistického úradu, ktorý úpravami výpočtu hrubého domáceho produktu (HDP) reaguje rovnako ako ostatné európske krajiny na smernice Európskej únie. Zhruba polovica produkcie odvetvia prostitúcie a drog sa spotrebováva na domácom území, najmä v takzvaných coffee shopoch a vo „štvrtiach červených lucerien“. Zvyšok ide na vývoz, čo sa týka primárne drog, uviedol úrad podľa agentúry Reuters. 

Európske krajiny teraz aplikujú nové pravidlá pre meranie HDP. Tá okrem iného vyžadujú, aby údaje obsahovali odhady príjmov z prostitúcie a predaja drog. 

Britský štatistický úrad v máji odhadol, že zahrnutie drog a prostitúcie zvýši HDP krajiny o takmer jedno percento. Po všetkých požadovaných zmenách, najmä kapitalizáciu výdavkov na výskum a vývoj alebo vojenských výdavkov, bude HDP proti doteraz nameranej úrovni vyššie o 4-5 percent. 

Francúzsko už oznámila, že k svojim výpočtom HDP odhady príjmov z drog ani nelegálne prostitúcie pridávať nebude. Tamojší štatistický úrad to odôvodnil tým, že takéto transakcie nie sú vždy založené na súhlase oboch strán.