SÚDY: Za trestné činy proti rodine a mládeži odsúdili vlani 127 osôb

636

Celkovo v minulom roku súdy na Slovensku odsúdili 30.953 osôb, ktoré spáchali 38.130 skutkov. Vyplýva to z aktuálnej štatistiky Ministerstva spravodlivosti (MS) SR a Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS).
Medzi odsúdenými za trestné činy proti rodine a mládeži boli aj dvaja mladiství, 18 žien a 42 súdom uznaných recidivistov. Sedem odsúdených spáchalo takéto trestné činy pod vplyvom alkoholu.