Čo sa týka bezpečnosť cyklistov, funkčných opatrení nie je nikdy dosť. Samozrejmosťou je oblečenie s vysokou viditeľnosťou. Ale ani to veľmi často nesplní svoju funkciu. So skvelou inováciou teraz prišiel výrobca pneumatík Michellin. Vytvoril totiž svetelný kruh zvaný bikesphere.
Výrobca pneumatík Michellin vytvoril unikátny svetelný pruh, ktorý má vodičom automobilom dať najavo, akú vzdialenosť od cyklistov majú dodržiavať, aby bol v bezpečí. Podľa štatistík vraj totiž 1 z 5 vodičov automobilov túto vzdialenosť nedodržiava, čo spôsobí viac ako 5000 nehôd ročne.