V pásme Gazy by mohol tento prístroj veľmi pomôcť, pretože tamojším obyvateľom hrozí v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov vyčerpanie pitnej vody.

    „V našej krajine je k dispozícii slnečná energia,“ hovorí vynálezca o svojom domácom odsoľovaní nádrži.

Muž sa snažil vyriešiť nedostatok vody s trvalo udržateľným riešením, a tak postavil jednoduchý destilačný tank, ktorý oddeľuje čistú vodu od znečistených látok a soľou. Systém dokáže produkovať 10 litrov vody denne, čo pre potreby jednej domácnosti úplne stačí.

Samozrejme, mnohí ľudia boli znepokojený, či je destilovaná voda bezpečná, a tak organizácia Coastal municipalities Water Utility vodu testovala a zistila, že proces funguje. Laborant Mohamed Abu Shamaled nazval výsledky fascinujúcimi a tlieskal tvorcom, že našiel spôsob, ako upraviť vodu pomocou solárnej energie.

Toto solárne odsoľovacie zariadenie dokáže produkovať 10 litrov čerstvej vody denne 02

Momentálne muž pracuje na tom, aby pomohol ostatným obyvateľom pásma Gazy vybudovať vlastné destilačné systémy, čím budú mať prístup k nezávadnej pitnej vode. Bude trvať roky, možno desiatky rokov, než bude infraštruktúra v regióne opravená, takže domáce čistiarne vody, ako je táto, sa stanú nevyhnutne potrebné pre prežitie v tejto oblasti.