Aj z obyčajného priechodu pre chodcov sa môže stať umelecké dielo. Presvedčiť vás o tom chce projekt bulharského umelca Christa Guelova, ktorý prechody v Madride premenil vo farebné mozaiky.

Vytvoril tak podľa svojich slov metaforický „most medzi dvoma brehmi“, spájajúce farby so šedivým urbanistickým prostredím. Pestrofarebný prechod má ale tiež upútavať pozornosť vodičov i chodcov, a zvýšiť tak bezpečnosť na cestách. Jeho varianty si prezrite nižšie..