Vedci testovali funkčný prototyp zariadenia na deviatich papieroch naukladaných na sebe, pričom na každom papieri bolo vytlačené iné písmeno. Systém všetky písmená identifikoval správne.

„O technológii má veľký záujem Metropolitné múzeum v New Yorku, pretože ju chce použiť na nahliadnutie do niektorých starožitných kníh, ktorých sa nechcú dotknúť,“ povedal Barmak Heshmat, výskumný pracovník na MIT.

Systém využíva terahertzové vlny a pásmo elektromagnetického žiarenia medzi mikrovlnami a infračerveným svetlom. Technológia dokáže rozlíšiť potlačený a prázdny papier.

Systém ďalej využíva skutočnosť, že medzi stránkami knihy sa nachádzajú drobné vzduchové kapsy široké asi 20 mikrometrov. Kvôli rozličným indexom lomu papiera a vzduchu sa na ich rozhraní odráža terahertzové žiarenie späť k detektoru. Algoritmus tak presne odhadne vzdialenosť jednotlivých stránok knihy od zdroja signálu, a to na základe časového rozdielu medzi vysielaným vlny a rozpoznaním odrazové zložky. A ďalší algoritmus monitoruje konkrétne signály, ktoré pochádza z jednotlivých listov.

Inovatívne zariadenie dokázalo určiť vzdialenosť prvých 20 listov v knihe a identifikovať správne písmená na prvých 9 listoch. U ďalších listov už bol zaznamenaný výrazný šum, ktorý sa nepodarilo vyčistiť. Avšak, vedci uvádzajú, že aj táto bariéra sa dá zdolať, a to použitím výkonnejších zdrojov a presnejších detektorov.