Veľká Británia

1419

 

Podmienky prijatia na univerzitu
Ako všade inde najzákladnejšou podmienkou na prijatie na University je úspešná maturita. Na anglické univerzity sa prihlasuje medzi 1. septembrom až 15. januárom prostredníctvom agentúry Universities and Colleges Admissions Service (UCAS).

Spolu s prihláškou musíte predložit aj odporúčanie na štúdium v tejto krajine, napr. od riaditeľa školy či učiteľky angličtiny, a pokiaľ už študujete na univerzite u nás, tak postačí odporúčanie aj od dekana. Predpokladajme teda, že sa hlásite už do iného ako prvého semestra, na tieto kurzy sa uchádzači hlásia priamo na vysokoškolských inštitúciách, kde chcú študovať. Maximálne počty prijímaných študentov sú určujú zriaďovatelia  vysokoškolských inštitúcií. V odboroch medicína, zubné lekárstvo a učiteľstvo štát určuje kvóty.

 

Náklady na štúdium 
Tak, ako bolo zavedené už aj u nás, univerzity vo Veľkej Británií požadujú od študentov školné. Aby sa nepovedalo, že Európska únia neprináša svojim občanom žiadne výhody, vďaka tomuto členstvu sa vyhneme hriešnej cene za štúdium a dostávame možnosť študovať v tejto krajine za 2 740 – 4 280 eur ročne, kým ostatní chudáci musia platiť od 7 000 eur do 15 000 eur ročne. Pred začatím štúdia musíte predložiť doklad o tom, že máte prostriedky na financovanie štúdia, inak by vám štúdium nebolo umožnené. Životné náklady sú rôzne v jednotlivých častiach krajiny, zvyčajne sa pohybujú okolo 500-800 Ł, čo je približne 800-1 200 eur mesačne. Ako to už býva zvykom,  život v hlavnom meste býva najdrahší.

 

Pomyslenie na to, ako by vám priemerne zarábajúci rodičia zaplatili túto nemalú čiastku za štúdium,  alebo ako by ste si naň našetrili sami, vás privádza k slzám? Nezúfajte, Európska únia nám prináša ďalšiu výhodu a to takú, že slovenskí občania majú možnosť uchádzať sa o odpustenie poplatkov za školné v prípade,  že ročný príjem vašich rodičov nepresahuje 20 000 libier alebo v prípade, že ročný príjem rodičov nepresahuje 30 000 libier ročne, výška školného sa upravuje na 1 125 libier ročne. Vive la Union…

 

Základné informácie o štúdiu 
Univerzity zvyčajne vyžadujú od uchádzačov o prijatie na štúdium doklad o jazykových znalostiach – napr. IELTS (International Language Testing System) či iný podobný doklad. Anglicko vám ponúka možnosť  vzdelávať sa na úrovni bakalár (degree courses), študovať alebo robiť výskum na úrovni Master alebo doktorátu (doctoral level), poprípade absolvovať rôzne profesionálne kvalifikačné kurzy (professional qualifications) či kurzy neukončené titulom (non-degree courses), čo by vám za ten nehorázny študijný poplatok určite ani na um nezišlo. Samozrejme, že vám Škótsko poskytuje aj vyššie vzdelanie akademického charakteru (higher education), ktoré môžete získať na 21 univerzitách a iných vysokoškolských inštitúciách.

Vo Veľkej Británií je možné študovať aj externe na Open University alebo na iných školách.

Ďaľšie užitočné linky:
www.dfes.gov.uk/studentsupport/eustudents/index.shtml.

www.londyn.sk

www.open.ac.uk

http://icdl.open.ac.uk.

http://ukscholarshipsdatabase.britishcouncil.org

www.britishcouncil.sk, www.chevening.org.

http://www.universitiesuk.ac.uk/ors/.

http://www.slc.co.uk/.

 

Štúdium na pôžičku 
Podľa štúdie Bank of Scotland minie študent vysokej školy

v Londýne 243 libier týždenne na bývanie a ďalšie živobytie. Zároveň si však zarobí 150 libier prácou na čiastočný úväzok. Aj tak však zostane v mínuse 93 libier.

Najviac študentov pracuje popri štúdiu v Belfaste (68%) a v Glasgowe (58%).

Študenti, ktorí pracujú na čiastočný úväzok popri štúdiu, pracujú v priemere 16 hodín za týždeň. 31% percent z pracujúcich študentov pracuje viac ako 20 hodín týždenne. Podľa nedávnej štúdie Association of Investment Trust Companies študenti končia vysokú školu s priemerným dlhom 13 501 libier.

 

Zdroj: SAIA

www.londyn.sk