V Singapure sa jeden predajca automobilov s názvom Autobahn Motors rozhodol umiestniť svoj inventár do budovy s presklenými stenami, ktorý funguje na podobnom princípe ako predajný automat.
Spoločnosť Autobahn Motors mala problém nájsť v Singapure vhodnú budovu, ktorá by ponúkla dostatok priestoru pre viac automobilov. Avšak prenájom takejto budovy by bol príliš vysoký, pre spoločnosť neprijateľný.Predajca automobilov však dostal úžasný nápad, pričom navrhol sklenenú vežu s vstavanými výťahmi pre automobily. Budova pripomína svojím fungovaním predajný automat na luxusné vozidlá, dokáže pojať oveľa viac vozidiel, než by sa vošlo do klasického showroomu. Potenciálny klient vstúpi do budovy na prízemí a prejde si zoznam vozidiel na tabletu. Po stlačením tlačidla u konkrétneho automobilu sa automobil dostane do prízemia, aby si ho mohol zákazník vyskúšať a prezrieť.Generálny riaditeľ spoločnosti Autobahn Motors Gary Hong uviedol, že vďaka tomuto automatu sa spoločnosť odlišuje od konkurencie a zároveň efektívne využíva priestor.