Na vrchole Veľkej pyramídy bola dvojmetrová gula, tvrdí odborník

Španielsky architekt Miguel Pérez-Sánchez strávil posledných desať rokov výskumom Veľkej pyramídy v Egypte. Pomocou počítačového modelu vytvoril model Cheopsovej pyramídy vrátane predmetu na jej vrchole. Tou bola dvojmetrová gula.

978

Guľa mala symbolizovať oko boha Hóra. Jej presný priemer bol 2,7 metrov. Guľa mala slúžiť na uctievanie bohyne Isis, vzdávali hold Siriu a Slnku, dvom objektom na oblohe, ktoré s bohyňou boli silne spojené. Vrchol pyramídy je poškodený, vedci sa len dohadovali, ako presne vyzeral.

piramide-02Miguel Pérez-Sánchez prišiel aj s novou teóriou ohľadom Sfingy. Podľa neho nie je nijako spätá s okolitými pyramídami. Bola postavená oveľa skôr, možno už v deviatom tisícročí pred Kristom.

Všetky tieto poznatky Miguel Pérez-Sánchez vložil do svojej publikácie, ktorú o pyramídach a Sfinge napísal. Jeho teória je však stále brána z menšinovou, mainstreamová archeológia existenciu gule ani inú starobu Sfingy nepotvrdzuje. Miguel Pérez-Sánchez si však za svojimi zisteniami stojí, a nielen to. Je tiež zástancom myšlienky, že v rozmeroch Veľkej pyramídy sú ukryté symboly a matematické odkazy.

piramide-03Napríklad tvrdí, že celková plocha pyramídy je 100 000 násobok číslica Pí (π). Váha pyramídy je zase rovnaká ako číslica vyjadrujúca polomer Slnka. Podobných zaujímavostí je na pyramíde celý rad a Pérez-Sánchez sa domnieva, že sú dokladom vysokej vyspelosti staviteľov pyramíd v matematike, geometrii a astronómii.