Z nájdenej SIM karty na smetisku si v osade spravili telefónnu búdku, pretelefonovali stovky eur.
SIM kartu pohodenú v odpadkoch našiel mladík, ktorý ju požičiaval kamarátom a iným obyvateľom z osady s ktorými sa rád o nájdený poklad podelil. Mladíci pretelefonovali na účet majiteľky karty stovky eur.
V obci Kurov (okres Bardejov ) prípad vyšetrujú policajti ako podvod s telefónnou SIM kartou.
SIM kartu vyhodila majiteľka spolu s nepoužívaným mobilným telefónom. Bola presvedčená, že je zablokovaná a telefonovať sa z nej už nemôže. Tak namiesto toho aby telefón odovzdala tam kde patrí vyhodila ho do smetí. Mladík z dediny, ktorý ju našiel, ju ale vyskúšal a zistil, že karta stále funguje. „Nevedeli sme, že je to paušálová karta,“ uviedol muž obvinený z podvodu.
„Dva roky sme tú kartu nepoužívali. Boli sme si vedomí toho, že číslo nie je aktívne,“ uviedla poškodená pani Adriana.

Prevolali 400 eur

„V dôsledku aktívneho využívania telefónu vznikla majiteľke škoda 400 eur,“ uviedla hovorkyňa prešovskej krajskej polície Jana Migaľová.
Nájdenú SIM kartu si medzi sebou požičiavali viacerí miestni. Používali ju viac ako mesiac. „Prišla faktúra, neskutočná suma. Nevedeli, sme čo sa deje,“ uviedla poškodená Adriana. Keďže bola SIM karta vydaná na meno Adriany, faktúru musela zaplatiť.
K zaplateniu dlžnej sumy sa nikto z aktérov neprihlásil. „Keď zistili, že karta je aktívna, mali ju vrátiť,“ dodala Adriana. Polícia troch mužov obvinila z podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva.
elektro-odpad

Čo so starými telefónmi? 

Každoročne sa kvantá starých mobilných telefónov či počítačov vyhadzujú na skládky a spaľujú v taviacich zariadeniach.
Technika ako mobilné telefóny, počítače či televízie obsahuje toxické látky, trvalé chemikálie či ťažké kovy a jedy. Práve z týchto dôvodov sú možnosti na bezpečnú likvidáciu či recykláciu značne obmedzené.
Elektronický odpad je najrýchlejšie rastúcim segmentom pevného odpadu. Ľudia nahradzujú svoje staré tlačiarne, TV či zvukové systémy častejšie ako kedykoľvek predtým. Najväčším problémom sú práve mobilné telefóny a počítače, keďže ide o typy spotrebnej elektroniky, ktoré ľudia nahradzujú najčastejšie v relatívne krátkych intervaloch.
Elektronické obvody a zariadenia obsahujú širokú paletu toxických materiálov. Ťažké kovy ako olovo, ortuť, kadmium či berýlium. Plastové zložky z PVC či brómové ohňovzdorné látky nie sú tiež ničím výnimočným. Tieto látky môžu spôsobiť nezvratné poškodenie zdravia osôb, ktoré s nimi prichádzajú do kontaktu. Oveľa väčším rizikom je však, že sa toxické látky môžu po čase dostať do pôdy a vzduchu a ohroziť tak omnoho väčšie ekosystémy.
Recykláciou mobilných telefónov sa opätovne získavajú cenné materiály ako plasty z krytu a klávesnice telefónu, kovy ako nikel, lítium, zinok a platina z batérie telefónu a vzácne kovy ako striebro, zlato, paládium a platina z dosky tlačeného spoja. Plasty tvoria viac ako 50 % mobilných telefónov, kovy viac ako 25% a zvyšok predstavuje sklo, keramika, látky spomaľujúce horenie a pod. Ak použitý telefón zrecyklujeme dokážeme nielen využiť tieto vzácne materiály, ale zároveň nie je potrebné ťažiť ďalšie primárne suroviny čo je väčšinou spojené s vysokou spotrebou energie a prepravou vyťaženého materiálu na veľké vzdialenosti.