Žena už mala dosť nebezpečného prechodu. Sama si na cestu namaľovala zebru

702

Tak dlho sa nepočúvajú prosby občanov mesta, až sa občania zdvihnú a urobia si to sami.

Ako napríklad v prípade staršej Rusky. Prechod cez cestu v Perme si podľa nej zaslúžil zebru pre chodcov. Čo ale robiť, keď sa k tomu nikto z poslancov nemal? Správne, nakreslíte si ho sami! A tak sa jedného dňa vydala na nebezpečnú komunikáciu s bielou farbou a pruhy si namaľovala. Tomuto hovoríme angažovanosť občanov!