Avšak patent neprezradil príliš informácií o tom, aké zariadenie bude slúžiť na fotenie pod vodou. Ale mohli by sme predpokladať, že sa to bude týkať mobilných telefónov. To však Apple výslovne neuvádza.

Apple nemá zatiaľ žiadne produkty, ktoré by boli vodotesné, ale niektoré zdroje prezrádzajú, že iPhone by mohol byť použiteľný pod vodou bez poškodenia. Tejto špekulácii nahrávajú aj ďalšie okolnosti, ktoré boli doteraz zistené, napríklad absencia štandardného konektora pre slúchadlá. Cez klasický konektor pre slúchadlá by mohla presakovať voda do telefónu, a tak by dávalo zmysel, prečo ho spoločnosť Apple odobrala.

iphone-7-waterproof vodotesny 01

Spoločnosť Apple odmietla komentovať svoje plány.