Babišov audit ukázal, že k faktúram za 16 miliárd chýbajú zákazky

623

Na šiestich ministerstvách spravovaných hnutím ANO nie je možné z viacerých dôvodov dohľadať obstarávania k faktúram za 16 miliárd korún. Vyplýva to z výsledkov auditov šiestich ministerstiev, o ktorého výsledkoch Wagenknecht informoval.
V rámci auditu Ministerstvo financií prekontroloval faktúry za 319 miliárd korún. Uvedených 16 miliárd korún vo faktúrach je potom podľa WAGENKNECHT naviazané buď na zmluvy staré aj viac ako 15 rokov, alebo u nich boli prekročené limity na zákazku, alebo to boli zákazky malého rozsahu, alebo nie sú vôbec k nájdeniu v informačných systémoch ministerstiev. „Všetky varianty sú zle, treba ich prešetriť a urobiť spätnú väzbu,“ uviedol Wagenknecht.
Ministerstvo aj v rámci previerky identifikovalo podozrivé firmy, u ktorých by mali rezorty podľa Wagenkenchta prehodnotiť spoluprácu. Úrady napríklad preplatila faktúry piatich dodávateľom, ktorí mali ukončenú činnosť. Celkom 34 dodávateľov je v insolvencii a 24 firiem nemá žiadnych zamestnancov. „Do budúcna to chceme sledovať,“ uviedol Wagenknecht.
Zároveň navrhol možné úspory. Len centrálny nákup kancelárskeho papiera by ušetril na šiestich ministerstvách ÁNO 10 miliónov korún. Zlúčenie zmlúv na informačné systémy pre štátnu pokladnicu by ušetrilo 27 miliónov a využívanie registra kancelárskych budov (CRAB) by ušetrilo 190 miliónov korún.