Benátky prvýkrát otestovali projekt Mojžiš, spásu pred veľkou vodou

2171

Projekt zvaný Mojžiš by mimoriadne cenné historické skvosty mohol chrániť už za dva roky, na včasné dokončenie ale chýbajú peniaze.

Benátky okrem pravidelného zvyšovania morskej hladiny, známeho ako acqua alta, ohrozuje aj postupné prepadanie podložia.

Pred desiatimi rokmi preto mesto, ktoré leží na súostroví v plytkej lagúne, začalo s budovaním systému 78 mobilných bariér uložených v morskom dne. Tie sa v prípade hrozby veľkej vody zdvihnú a lagúnu uzavrú. Projekt nazvaný Modulo Sperimentale Elettromeccanica (MOSE) si zakrátko vyslúžil prezývku Mojžiš (Moses).

V sobotu sa nad morskú hladinu prvýkrát pred zrakmi verejnosti vynorila štvorica mohutných bariér. Trojica výsuvných hrádzd, ktoré v prípade veľkej vody zablokujú úžiny spájajúc Benátsku lagúnu a Jadranské more, by po dostavaní mali celkovo merať viac ako jeden a pol kilometra.