Bohatým sporiteľom odoberieme až 40 percent vkladov, priznal Cyprus

738

„Mohlo by to byť asi tak, ale nechcem predbiehať,“ uviedol Sarris k výške strát a znova upozornil, že presná výška bude ešte len stanovená. „Ale to, čo som videl, naznačuje, že údaj bude zhruba taký.“

Vyššie zdanenie bude závisieť hlavne na tom, ako sa vláda rozhodne ochrániť penzia, dodal Sarris. Majitelia vkladov by výmenou za peniaze, o ktoré prídu kvôli zdanenia, mali získať akcie bánk.

Sarris dodal, že banky sa znovu otvoria vo štvrtok, pretože je potrebné zabrániť hromadnému vyberanie vkladov a je potrebné pripraviť balíček niektorých reštrikcií. Kontrola kapitálu, ktorá má zabrániť veľkému odlivu hotovosti z ostrova, by pravdepodobne mala trvať niekoľko týždňov.

Záchranný plán pre Cyprus schválili v pondelok krajiny eurozóny. Výmenou za finančnú pomoc desať miliárd eur však musí Cyprus získať ďalších približne 5,8 miliardy eur z vlastných prostriedkov. Tieto peniaze si chce okrem iného obstarať zdanením vkladov v bankách nad 100 000 eur. Do tohto limitu sú totiž úspory v rámci Európskej únie povinne poistené.