FINANCIE: Asociácia poisťovní získala poverenie na vykonávanie odborných skúšok

193

Projekt bude personálne zabezpečovať administratívny aparát asociácie, ktorý má odborné vedomosti z poisťovníctva a dlhoročné skúsenosti s organizovaním vzdelávania. Termíny konania skúšok bude zverejňovať 30 dní vopred prostredníctvom svojej internetovej stránky.
Generovanie a vyhodnocovanie testov a spracovanie údajov o žiadateľoch je podľa Ivana Podstupku z asociácie poisťovní organizačne a softvérovo vyriešené tak, že zaručuje objektivitu a ochranu osobných údajov skúšaných.