Islamský štát kopíruje nacistický program Lebensborn

902

    Je to zatiaľ nenarodená armáda Islamského štátu, jej bojovníkov je pomaly toľko, ako má tá skutočná.

    A zatiaľ je vidieť jedine ultrazvukom. Sú to deti, ktoré za pár mesiacov ešte len prídu na svet, výsledok plánu džihádistov, podľa ktorého majú ženy na ich území plodiť novú generáciu bojovníkov.

    Je to systematický a prepracovaný proces, ktorý pripomína nacistický Lebensborn: rovnako ako každá dobrá nacionálnasocialistická žena mala splodiť a porodiť vojaka pre Hitlera, často organizovane a s náhodne vybraným otcom, mala by každá žena na území Islamského štátu porodiť bojovníka pre vec džihádu, napríklad aj proti svojej vôli.

    Džihádisti, ktorých počet sa postupne zmenšuje kvôli zosilňujúcemu vojenskému tlaku, si svojích pokračovateľov vyrábajú sami.

    Podľa rešpektovaného britského inštitútu Quilliam, ktorý sa zaoberá štúdiom extrémizmu, je teraz na území IS tridsať jedna tisíc žien, ktoré čakajú dieťa – mnohé z nich v rámci „chovného programu“ džihádistov.

    Práve vydaná stostránkova správa Quilliamu s názvom Deti Islamského štátu rozoberá, ako si IS opatruje a vychováva novú generáciu bojovníkov. Je to plánované rodičovstvo pod čiernou vlajkou.

    Okrem miestnych žien majú džihádisti k dispozícii ženy z iných krajín, ktoré prilákali pomocou sociálnych sietí, aby im pomohli zaľudniť ich „štát“. „Povolávajú ich, aby z nich robili továrne na deti,“ uvádza Mia Bloomovej z Centra pre otázky terorizmu a bezpečnosť pri Massachusettskej univerzite.

    Niektoré ženy sa dobrovoľne hlásia k džihádu al-ká, voľne preložené sexuálnemu džihádu, a v tomto ohľade sa starajú o bojovníkmov IS. Dostali ubezpečenie, že nemanželský sex je prijateľný, pretože prispievajú k vedeniu svätej vojny. V „hlavnom meste“ chalifátu Rakka je tiež kancelária, kde sa ženy môžu prihlásiť ako nevesty džihádistov.