Juhoafrický kostol velebí okrem Boha aj alkohol. Návštevníci ho milujú

1624

Že sa opilstvo a viera vylučuje? Nie v juhoafrickom kostole Gabola. Tamojší členovia sa k alkoholu dokonca modlia.

„Všetci tí, ktorých iné kostoly zavrhli ako opilcov, sú tu vítaní. Toto je miesto, kde sa ľudia môžu v mene Boha schádzať, bez toho aby sa museli hanbiť za to, že pijú. Za alkohol vás tu nikto neodsúdi,“ vysvetľuje biskup Tsietsi Makita podstatu netradičného kostola.

Kostol Gabola založil neďaleko Johannesburgu pred dvoma rokmi. Už teraz sa ale môže chváliť viac ako 20 tisícovou komunitou a viac ako dvoma tisíckami krstmi. Krstí sa samozrejme alkoholom, nie svätenou vodou.

„Ak pijete pivo, budete pokrstení v pive. To isté platí aj o cideru alebo inom alkoholickom nápoji. Pred tým, než nápoj vypijeme, modlíme sa k nemu. S Bohom v našich krčmách dochádza k menej zločinom ak rozširovaniu lásky a rešpektu,“ tvrdí Makita .

Jeho myšlienku vraj podporujú aj občania z iných kútov Juhoafrickej republiky, ktorí ho prosia, aby alkoholické kostoly založil aj u nich. Čoskoro budú môcť plne mužské osadenstvo navyše doplniť aj ženy.

„Ženám zatiaľ nie je umožnený vstup, pretože v spojením s opitými muži by mohlo dochádzať k výtržnostiam. Akonáhle naši členovia budú ale dobre pripravení, ženy sa k nám budú moc pridať,“ sľubuje duchovný.

Vraždiaca prohibícia: vláda úmyselne otrávila alkohol, ľudia umierali