Kriogenická firma zmrazila hlavu muža, jeho rodina teraz chce milión

634

Biznis s uchovávaním tiel alebo častí tiel v hlboko zmrazenom stave, čo má viesť k ich opätovnému oživeniu niekedy v budúcnosti, je stále veľmi ošemetná vec. Presvedčila sa o tom spoločnosť Alcor Life Extension Foundation. Tá v roku 2015 zmrazila hlavu deväťdesiatročného Laurence Pilgerama, ktorý zomrel vo svojom dome.

Pilgeram bol priaznivcom messagetoeagle.com/pure a bol rozhodnutý sa nechať zmraziť a podpísal v tomto zmysle zmluvu s Alcor Life Extension Foundation. Lenže došlo k nedorozumeniu. Pilgeram chcel, aby bolo zmrazené celé jeho telo. To je technicky možné, len je to veľmi drahé. Obvyklejší a lacnejší spôsob je zmrazenie len hlavy. Samozrejme je vysoko špekulatívna otázka, či to vôbec k niečomu bude, ale ľudia na prahu smrti majú rôzne myšlienky a tiež rôzne hlboko do vrecka. Pilgeram mal dosť peňazí na to, aby sa nechal zmraziť celý. Lenže ľudia z Alcor zmrazili len hlavu.

Vykonali teda neuro-separáciu, čo je len iný názov pre odrezanie hlavy. Tú potom umiestnili do špeciálnej nádoby, v ktorej mala byť hlboko zmrazená po ďalšie desiatky alebo stovky rokov a čakať, až sa niekto rozhodne ju oživiť a vybaviť novým telom. Pilgeramovi príbuzní teraz žalujú spoločnosť, pretože údajne neoprávnene odrezala jeho hlavu. Podľa žaloby bolo v zmluve uvedené, že bude zmrazené celé telo bez ohľadu na to, ako bude prípadne poškodené, a naopak sa tam vôbec nehovorí o nejakej neuro-separácií. Spoločnosť teda vykonala niečo, čo vôbec nemala za úlohu. Rodina sa údajne o tom, ako bolo s ich nebožtíkom naloženo, dozvedela až vo chvíli, keď im boli v debne doručené zásielkovou firmou pozostatky pána Pilgerama. Tie prešli kremáciou, ktorej sa však takisto nikto z príbuzných nezúčastnil a navyše k nej nebol vyslovený ani súhlas.

Pred 7 rokmi im povedali v nemocnici, že ich dieťa je mŕtve. Tento rok sa s ním rodičia znovu stretli

Firma sa odmietla k zverejneným informáciám zatiaľ vyjadriť. Z dokumentov, ktoré dodali jej právnici súdu, ale vyplýva, že nebolo medicínsky možné zmraziť celé telo, pretože už nebolo v dobrom stave, a pracovníci spoločnosti sa k zosnulému dostali pomerne neskoro. To ale podľa zmluvy nemal byť dôvod, zmrazené telo malo byť v „akomkoľvek stave“.

Súd v celom bizarnom prípadu bude zasadať v januári budúceho roka, ak sa medzitým obe strany nedohodnú.