Máte záujem o dom zadarmo? V talianskom mestečku ich rozdávajú úplne zadarmo. Má to však háčik

249

Ďalšia talianska obec sa snaží prilákať nových obyvateľov. V Castropignanu môžu záujemcovia získať domy buď úplne zadarmo, alebo za symbolické jedno euro. Háčik je v tom, že sa noví majitelia musia zaviazať k rekonštrukcii nehnuteľnosti a musia vopred uviesť, či ju budú využívať ako svoju rezidenciu, turistické ubytovanie, alebo na iné podnikateľské účely.

Castropignano v regióne Molise čelí, podobne ako mnoho iných malých talianskych obcí, depopulácii. Aktuálne má 923 obyvateľov a miestni by počet radi navýšili. Nových rezidentov má prilákať ponuka domov buď úplne zadarmo, alebo za symbolické jedno euro.

Predaj domov by mal prispieť k niekoľkým veciam. K renovácii a rozvoju historického centra mestečka, kde sa okrem iného nachádza hrad zo 14. storočia, posilnenie miestnej ekonomiky a tiež sociokultúrnu integráciu.

 List pre  starostu 

Ako obvykle má však vlastníctvo nehnuteľnosti aj svoje podmienky. Súkromní kupci môžu byť prakticky odkiaľkoľvek – Taliani, občania Európskej únie alebo aj obyvatelia krajín mimo nej. Záujem môžu prejaviť aj súkromné ​​spoločnosti, tie však musia byť zaregistrované v talianskej obchodnej komore.

Luxusný domček vo Francúzsku, v ktorom prespíte zadarmo!

Záujemcovia musia napísať list starostovi Nicol Scapilatimu, v ktorom majú uviesť, aká je ich vízia a čoho chcú po kúpe nehnuteľnosti dosiahnuť. Počíta sa s tým, že sa v dome buď usadia, vybudujú z neho turistické ubytovanie alebo iný podnik. Takisto je nutné uviesť, akými schopnosťami chcú majitelia svoj cieľ dosiahnuť.

Po podpise zmluvy a získaní stavebného povolenia je potrebné začať rekonštrukciu. Úrady si chcú tieto podmienky poistiť, preto sa musia kupci zaručiť zálohou 2000 eur. Tá sa im po troch rokoch vráti, keď bude projekt hotový.

Bohatý Egypťan chce kúpiť pre utečencov ostrov, osloví Grécko aj Taliansko

Podobné modely v uplynulých rokoch predstavilo množstvo talianskych obcí, ktoré čelia problému s ubúdajúcou populáciou. Záujem kupcov býva aj napriek nastavenej podmienky pomerne značný.