Mesto Sillamäe bolo za čias ZSSR vymazané z máp. Potajomky sa tu produkoval urán

498

Sillamäe nájdete v estónskom kraji Ida-Virumaa. V 40. rokov tu vznikol závod na obohatený urán, ktorý z mesta urobil izolované miesto od zvyšku sveta.

Prvé záznamy o meste pochádzajú z roku 1502. V 18. storočí sa malé prímorské mesto premenilo vo vyhľadávanú turistickú destináciu a obľúbené miesto odpočinku ruských osobností vrátane lekára Pavlova či skladateľa Čajkovského.

Zásadná zmena prišla v 40. rokoch. Rukami väzňov zo sovietskych gulagov tu začala potajomky vznikať továreň na obohatený urán, ktorá prázdninovú destináciu premenila v izolované miesto od zvyšku sveta. Podľa máp mesto Sillamäe prestalo existovať. Namiesto pôvodného názvu sa teraz skrývalo pod tajomnými kódmi Moskva 500 a Leningrad 1.

Až do rozpadu Sovietskeho zväzu tamojší závod vyprodukoval viac ako sto tisíc ton uránu, ktorý sa stal základom pre sedemdesiat tisíc jadrových zbraní vrátane prvej sovietskej jadrovej bomby.

Pretože Sillamäe bol v týchto rokoch odtrhnutou komunitou, aby vláda prilákala do oblasti inžinierov, snažila sa z neho urobiť atraktívne miesto na život. Sovietska architektúra tu nebola toľko zrejmá a architekti stavali budovy v štýle stalinovského neoklasicizmu.

Továreň rovnako ako množstvo sovietskych symbolov pripomínajúcich nepríliš dávnu minulosť nájdete na mieste dodnes. Dnešná výroba sa už ale zameriava na spracovávanie vzácnych kovov.

Dnešné Rusko je taká hrozba ako ZSSR, znelo pri spomienke na august 1968