Na mieste výbuchu v Tchien-ťin bol smrtiaci kyanid sodný, priznala Čína

1059

   Kvôli tomu, že sa stočil vietor, upozornili úrady v nedelu na nebezpečenstvo inhalácie toxickými látkami. Nariadili preto evakuáciu školy, ktorá slúžila pre už evakuovaných ľudí, a odporučili ľuďom, aby chodili s rúškami a v oblečení s dlhými nohavicami.

    Podľa BBC bolo na mieste 700 ton toxického kyanidu sodného, ​​ktorý bol uskladnený v drevených debnách alebo železných sudoch. Pri nadýchnutí alebo požití pritom látka spôsobuje smrť. Čínske úrady priznali, že na mieste boli tiež zásoby karbidu vápenatého, dusičnanu draselného a dusičnanu amónneho.

    Námestník riaditeľa priemyselné analytickej firmy IHS Chemical Paul Pang upozornil, že hoci sa Čína hlási k medzinárodným predpisom o skladovaní, produkcii a preprave nebezpečných látok, v praxi nie je vždy možné tieto pravidlá dodržať.

    „Nie všetci ľudia pracujúci v čínskych priemyselných objektoch majú dostatočný výcvik v tom, ako s nebezpečným materiálom zaobchádzať,“ povedal. Podľa čínskych štandardov musia byť nebezpečné látky skladované aspon kilometer od obývaných budov a dopravnej siete.