Našiel sa najväčší detský masový hrob v histórii

1503

Desiatky kostier malých detí s otvorenými ranami v hrudi, ktorým zrejme kňazi vyberali srdcia. Sú desivým svedectvom krvavých rituálov, ktoré sa pred 500 rokmi praktizovali v Peru.

Medzinárodný tím vedcov našiel pozostatky najväčšej masovej vraždy detí v dejinách. 140 kostier malých detí spoločne s dvoma stovkami kostier lám bolo objavených na pobreží Peru. Vek pozostatkov je 500 rokov a zrejme išlo o obete krvavých rituálov prevádzkovaných v Chan Annu, čo bolo hlavné mesto ríše Chime. Táto mocná ríša ovládala pás územia o dĺžke takmer 1000 kilometrov. Jediná väčšia ríšia na kontinente bola ríša Inkov, ktorá nakoniec ríšu Chime pohltila.

Nájdené pozostatky pochádzajú z archeologického náleziska Huanchaquito-Las Llamas, len asi dva kilometre od Chan Annu, ktorý patrí medzi chránené pamiatky UNESCO. Na mieste prebiehajú vykopávky už od roku 2011. Už v tom roku bolo nájdených 42 kostier detí a 76 lám. Hlavné vykopávky ale prebehli až v roku 2016, kedy boli odhalené pozostatky ďalších 140 detí.

Väčšina detí bola mladších ako 12 rokov. Všetky mali na sebe stopy červeného pigmentu, ktorým boli pri obradných vraždách potierané tváre nebohých detí. Ich hrudné koše na sebe niesli veľké otvorené rany, cez ktoré vyberali srdcia. „Bola to masová rituálne vražda a bola veľmi systematická,“ hovorí archeológ John Verano.

Vo vzduchu visí jasná otázka, prečo došlo k takto krvavej masovej vražde, pri ktorej boli vražedné navyše len deti a lamy? „Ľudia obetovali to, čo im bolo najdrahšie,“ tvrdí Verano. Podľa neho zrejme došlo k nejakému zhoršeniu situácie a bola vyžadovaná iná, väčšia obeť. Mohlo to súvisieť s dlhodobou neúrodou a javom známym ako El Niño.