Nezamestnanosť u nás dosiahla už 14 percent

558

Počet nezamestnaných osôb sa teda oproti druhému štvrťroku 2012 zvýšil o 11 900 na 380-tisíc ľudí.
Až dvojtretinový podiel z nich už tvoria dlhodobo nezamestnaní. V porovnaní s druhým štvrťrokom 2012 sa ich počet zvýšil o 10 percent na 254 800 osôb. Problémom boli predovšetkým osoby, ktoré boli nezamestnané viac ako dva roky.
Najviac nezamestnaných osôb zanechal priemysel, až 24 %.
Počet nezamestnaných osôb medzi ročne rástol v takmer všetkých krajoch. Výnimkou bol len Žilinský kraj, kde sa nezamestnanosť znížila o 6,5 % a Košický kraj s poklesom o 4,2 %.