O vývoj platformy sa postaral medzinárodný tím tvorený štyridsiatich ľuďmi, pričom výsledkom ich práce je jednoduchý, rýchly a efektívny spôsob rozpoznávania dronov v určitých lokalitách. Hlavným cieľom tohto systému je zabezpečiť bezpečný vzdušný priestor a zároveň zabrániť špehovaniu, teroristickým útokom, pašovaniu a vandalizmu.
Kľúčovým prvkom je takzvaný DroneTracker, ktorý je charakteristický krížovým tvarom. Uprostred tohto zariadenia sa nachádza širokouhlá kamera. A na ramenách zariadenia sú zabudované audio senzory, senzory pre nočné videnie a Wi-Fi senzory pre rozpoznanie Dronov podľa sériového čísla. Všetky údaje sú zaznamenávané v krabičke, ktorá prijíma signály od všetkých DroneTrackerov. Všetky úpravy a nastavenia sa vykonávajú prostredníctvom webovej aplikácie.
dron-2
Služby Startup budú smerovať predovšetkým na letisko, dátové centrá, štadióny a vládne organizácie, pretože tieto miesta sú najrizikovejšie. Systém dokonca začala používať tiež väznica Suffolk Country v štáte New York.