Dve tretiny medov v obchodoch je pančovaných. Sú riedené

822

Väčšina nevyhovujúcich medov bola zriedená. Opäť sa najčastejšie previnil výrobca JSG med z Plzne.
Ani jeden z jeho 12 kontrolovaných vzoriek nevyhovel zákonným požiadavkám na med, uviedol v tlačovej správe hovorca inšpekcie Pavel Kopřiva.
SZPI skontrolovala 30 vzoriek, 18 z nich nevyhovelo. „Inšpekcia vzorky odobrala na základe stanovenia rizika, keď zohľadnila výsledky kontrol v minulosti, zároveň zohľadnila podnety spotrebiteľov,“ uviedol Kopřiva.
Medzi prehrešky pri výrobe medu patrí pridanie farbivá karamel E150d, ktoré dofarbuje svetlé medy, pridanie oligosacharidov, ktoré sa používajú na riedenie medu. Chybou je aj nižšia ako požadovaná aktivita enzýmu diastáza, ukazuje na zníženú kvalitu medu riedením alebo neodborným zaobchádzaním. Nepovolená je zvýšená prítomnosť hydroxymetylfurfuralu, ktorá indikuje zníženú akosť medu neodborným zaobchádzaním. U niektorých medov sa výrobcovia dopustili viacerých prehreškov naraz, štyri vzorky nevyhoveli u troch sledovaných parametrov. „Med je podľa legislatívy jednozložkovú potravinou, do ktorej je zakázané primiešavať iné zložky s výnimkou iných druhov medu,“ vysvetlil Kopřiva.