Rusko sa vraj pripravuje na kompletné odpojenie internetu

1143

Rusko chystá veľký test svojej technologickej nezávislosti a chce od internetu pokusne odpojiť 100 miliónov užívateľov. Odpojenie bude ale len dočasné.

Cieľom bezpečnostného testu je snaha zistiť, či by „ruský“ internet mohol ďalej fungovať offline, bez prepojenia so svetovou sieťou. K takejto situácii by mohlo dôjsť napríklad pri rozsiahlom kybernetickom útoku. „Hovoríme tu o ochrane kritickej infraštruktúry, ktorá je lokalizovaná na území Ruskej federácie. Je tu veľká pravdepodobnosť „tektonických posunov“ v našich vzťahoch so Západom, preto je našou úlohou zabezpečiť ruskú časť internetu,“ povedal už v roku 2016 German Klimenko, bývalý poradca Vladimira Putina pre problematiku internetu.

Plán, ktorý v tej dobe vznikol, je podľa všetkého stále aktuálny. Teraz sa chystá jeho uzákonenie. Podľa pripravovaného zákona budú mať ruskí poskytovatelia internetu povinnosť prevádzkovať internet iba na serveroch umiestnených v Rusku. Zvýšiť sa tiež majú právomoci úradu pre dohľad nad internetom Roskomnadzor. Ide o reakciu na americkú kybernetickú stratégiu, ktorá bola zverejnená koncom minulého roka.

„Volanie Západu po zvýšení tlaku na našu krajinu nás núti premýšľať o ďalších cestách, ako zabezpečiť suverenitu našej krajiny v kyberpriestore. Odpojenie Ruska od svetovej internetovej siete je jednou z možností, ako reagovať na zvýšenie medzinárodného napätia,“ hovorí Leonid Levin, predseda Výboru pre informačné technológie.

Samozrejme že nie všetci v Rusku sú s týmto plánom zajedno. Zástupcovia ruských neziskových organizácií vyjadrili obavu, že je to krok smerom k technologickej dystopie na čínsky spôsob. Čína masívne využíva moderné technológie na kontrolu svojich obyvateľov a zachádza pri tom stále ďalej. Podľa kritikov chce ruská vláda prísť s podobným projektom a ochrana kybernetickej bezpečnosti je len zásterka. „Odpojenie sa od svetového internetu znamená, že sme vo vojne so všetkými. V takej chvíli by sme ale mali premýšľať skôr o tom, ako pestovať zemiaky v radiáciou zamorenej krajine než nad internetom,“ hovorí internetový expert Filip Kulin.

Či a kedy k ruskému odpojenie od internetu dôjde, ani či bude vykonané len na skúšku alebo trvalo, sa presne nevie. Podľa niektorých správ by k nemu malo dôjsť najneskôr do 1. apríla. Zostáva si teda počkať zhruba mesiac.