VLÁDA:Podiel štátu v piesťanskom letisku prejde od júla na mesto Piešťany a TTSK

496

O odpredaji účasti štátu rozhodli ministri už v septembri 2009. Rezort dopravy ako predkladateľ materiálu však čakal na rozhodnutie ministerstva hospodárstva zaradiť tento podiel do privatizačného majetku. Iba tak sa totiž mohol previesť na Piešťany a samosprávny kraj.
      Imanie piešťanského letiska je 22,74 milióna eur. Akcionármi letiska sú SR v zastúpení rezortu dopravy s 22,14-% majetkovým podielom, Trnavský samosprávny kraj s 56,37 % a mesto Piešťany s 21,49-% podielom na majetku. „Ministerstvo navrhuje odplatný prevod celej 22,14-% majetkovej účasti štátu na súčasných akcionárov spoločnosti tak, aby bol zachovaný aktuálny pomer podielov oboch akcionárov,“ uvádza Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR.
      Na Trnavský samosprávny kraj bude prevedených 10 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 331.939,18 eura, 9 akcií s hodnotou jednej akcie 33.193,91 eura a 680 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 33,19 eura. To by malo predstavovať spolu 16,01 % ZI spoločnosti za kúpnu cenu 1 euro.
      Na mesto Piešťany budú prevedené tri akcie s menovitou hodnotou jednej akcie 331.939,18 eura a 12 akcií s hodnotou jednej akcie 33.193,91 eura, čo predstavuje spolu 6,13 % ZI letiska. Odkupná cena je tiež 1 euro.
      Odstúpenie štátu od účasti v letisku Piešťany je podľa rezortu dopravy potrebné pre nepriaznivú ekonomickú situáciu. „Pretrvávaním súčasného stavu budú letiská naďalej trpieť akútnym nedostatkom finančných prostriedkov bez možnosti garantovať úvery pre zabezpečenie prevádzkových potrieb a budúceho rozvoja svojimi hospodárskymi výsledkami,“ zdôvodnilo MDPT v návrhu.