Znížiť počet sexuálne motivovaných trestných činov a vytvoriť bezpečné sexuálne prostredie chce nová mobilná aplikácia XPass. Jej pomocou môžu ľudia vyjadriť oficiálny súhlas so sexuálnym stykom. Aplikáciu si možno od štvrtka zadarmo stiahnuť pre iOS a Android, povedala novinárom zakladateľka projektu Alena Sadílková.

„Ambíciou projektu je výrazne znížiť počet sexuálnych trestných činov, ale aj krivých obvinení,“ uviedla Sadílková.

Podľa Amnesty International a spoločnosti Pro Fem bola v Česku znásilnená každá desiata žena, dodala Sadílková. „Aplikácia reaguje na trend legislatívy západných krajín a Európskej únie o povinnosti obvinenej osoby zo sexuálneho násilia zaistiť dôkaz o tom, že k danému sexuálnemu aktu bol udelený súhlas,“ oznámili autori projektu.

Znásilnená žena pre pomoc utekala úplne nahá!

V aplikácii si môžu ľudia dohovoriť súhlas či nesúhlas s rôznymi sexuálnymi praktikami. Je možné si v nej nastaviť kontaktného človeka pre situácie v ohrození, má aj mechanizmus proti udeleniu súhlasu pod nátlakom. „Dôležité pre mňa bolo, aby súhlas nebol zneužiteľný,“ vyhlásila Sadílková. Informácie je uložená v aplikácii a dostanú sa k nej iba na žiadosť orgány trestné v trestnom konaní.

Lorena Bobbittová odrezala manželovi penis kým spal

Najväčší záujem o aplikáciu očakáva Sadílková u mladej generácie, pretože má podľa nej tendenciu k digitalizovanému životnému štýlu s mobilnými aplikáciami a sociálnymi sieťami. Aplikácia podľa autorov pomôže zlepšiť aj právnu gramotnosť ľudí v tejto oblasti. Najmä potom zabezpečí v prípadoch znásilnenia dôkaz, ktorý v súčasnosti chýba.

Popri aplikácii si Sadílková kladie za cieľ aj zlepšiť sexuálnu výchovu u detí a vzdelávať pracovníkov, ktorí prídu do styku s obeťami sexuálneho násilia.